Word ik gepest?

Score: No score provided

Je score ligt tussen 30 en 45, wat wijst op een mogelijk risico op pesten. Dit is een grijs gebied; het is slim om alert te zijn op signalen.

Heb je twijfels of voel je je soms onzeker? 
samen kunnen we de situatie beoordelen en verbeteren.

Kort gezegd: Jouw gevoel telt. Je staat er niet alleen voor.
We nemen zo snel mogelijk contact op.