Prevention methodology

Preventie is niet eenvoudig als het aankomt op het voorkomen van ongewenst gedrag. Volgende thema’s kunnen binnen het kader van een adequate preventiemethodologie aan bod komen: 

  • Training sessies om de juiste methodologie toe te passen bij het analyseren van pestdossiers
  • Begeleiding van workshops rond pesten op het werk
    • 1/ Primaire preventie – Hoe voorkomen?
    • 2/ Secundaire preventie – Hoe zo vroeg mogelijk detecteren?
    • 3/ Tertiaire preventie – Hoe curatief omgaan met zware gevallen?
  • Het opstellen van gedragscodes die gedragen worden vanuit de waarden en normen van het bedrijf. M.a.w. de gedragscodes worden opgezet door de werknemers zelf.