Case studies

Op aanvraag kunnen concrete pestdossiers (anoniem) bekeken worden en kan een advies geformuleerd worden over hoe de zaak verder aan te pakken. De nadruk wordt hierbij steeds gelegd op het stellen van de juiste kritische vragen aan de juiste personen.