Consultancy-aanbod voor bedrijven en organisaties

Ontdek hieronder wat ML Consulting kan betekenen voor jouw ondernemng of organisatie. Teszamen werken we naar een positieve en gezonde werkcultuur met een sterke teamgeest. 

Bedrijfsconsultancy

Voorlichting

Het grootste probleem betreffende het fenomeen "Pesten op het werk" is ontegensprekelijk een gebrek aan deskundigheid. Door middel van een efficiënte lezing voor uw personeel, management team, comité-bijéénkomst, vakbondsvergadering,... worden de meest gestelde vragen behandeld en in detail toegelicht. De volgende thema's worden daarbij uitgelicht:

 • Wat is pesten?
 • Waarom pesten mensen?
 • Waarom blijft het probleem volharden ondanks de pestwetgeving, risico-analyses,...
 • Wat zijn de gevolgen van pesten voor de doelwitten en uw organisatie?
 • Hoe kunnen we het probleem het best aanpakken?
 • ...

Strategy-sessie

Tijdens een eerste korte vrijblijvende vergadering kan een strategie afgesproken worden om de problematiek van Pesten op het werk binnen uw organisatie verder aan te pakken. Op basis van deze sessie kan een meer gedetailleerd voorstel geformuleerd worden die aan uw noden kan voldoen. 

Prevention methodology

Preventie is niet eenvoudig als het aankomt op het voorkomen van ongewenst gedrag. Volgende thema's kunnen binnen het kader van een adequate preventiemethodologie aan bod komen: 

 • Training sessies om de juiste methodologie toe te passen bij het analyseren van pestdossiers
 • Begeleiding van workshops rond pesten op het werk
  • 1/ Primaire preventie - Hoe voorkomen?
  • 2/ Secundaire preventie - Hoe zo vroeg mogelijk detecteren?
  • 3/ Tertiaire preventie - Hoe curatief omgaan met zware gevallen?
 • Het opstellen van gedragscodes die gedragen worden vanuit de waarden en normen van het bedrijf. M.a.w. de gedragscodes worden opgezet door de werknemers zelf.
 • ...

Case studies

Op aanvraag kunnen concrete pestdossiers (anoniem) bekeken worden en kan een advies geformuleerd worden over hoe de zaak verder aan te pakken. De nadruk wordt hierbij steeds gelegd op het stellen van de juiste kritische vragen aan de juiste personen.