Persoonlijke coaching

Pesten draait rond controleverlies van het doelwit. De bedoeling van de persoonlijke coaching is om terug vat te krijgen over de situatie en een persoonlijke strategie uit te werken die kan gevolgd worden om meer controle te krijgen over de situatie. Het is belangrijk om te beseffen dat controle krijgen niet hetzelfde is als de dader te laten straffen of zelfs te laten ontslaan. We hebben jammer genoeg geen controle over de acties en reacties van anderen. Wel kunnen we onze eigen ingesteldheid, verwachtingen en acties bijsturen om succesvoller te worden. Als leidraad worden 12 principes gebruikt die je meer vat zullen geven op je situatie.

Een coachingstraject bestaat uit ongeveer 6 contactmomenten na het vrijblijvende intake-gesprek.