Gevaren als doelwit van pesten op de werkvloer

Je collega’s steunen je (niet) meer. Dit kan een psychologisch zeer ingrijpend effect hebben aangezien nu net diegenen waarvan je verwachtte dat zij je zouden bijstaan je plots in de steek laten. Tracht te begrijpen wat hier de redenen voor kunnen zijn. Neem het niet persoonlijk. Dit komt omwille van verschillende redenen:

 • Een klimaat van angst is aanwezig zodat niemand iets durft te zeggen. Ze laten je in de steek uit angst voor de pester(s).
 • Als het er ECHT op aankomt dan zijn er weinig mensen die echt doen wat ze zouden moeten doen.
 • Ze kennen het fenomeen van pesterijen op de werkvloer niet echt en ze begrijpen het ingrijpende effect niet op iemand zijn psychologische gezondheid.
 • Je zou er versteld van staan hoeveel collega’s toch gewoon kontlikkers zijn.
 • Collega’s zijn collega’s en daarom geen vrienden. Ze hebben niet de plicht om je hierbij te helpen.
 • Bijstanders zien nooit het volledige beeld van het verhaal. Pesten gaat om honderden, soms duizenden kleine incidenten die uit context zeer triviaal lijken.
 • De pester zorgt ervoor dat anderen een ander beeld hebben over de werkelijkheid.
 • In tijden van conflict hebben veel mensen de neiging die kant te kiezen waarvan ze denken dat ze gaat winnen.

Je verwacht veel van je Human Resources (HR) departement maar die lijken eerder partij te trekken voor de pester. Dit is eveneens een aanzienlijke psychologische tik. Je verwacht hulp maar krijgt ze niet of onvoldoende. Dit komt omwille van volgende redenen:

 • Deze mensen zijn niet opgeleid in pesterijen op de werkvloer en weten er even veel van net als jij voor je besefte dat je gepest werd.
 • HR is er in wezen NIET voor de werknemer. Ze dienen in hoofdzaak om de werkgever uit de rechtbank te houden.
 • Het toegeven dat er een pester rondloopt in de gangen betekent onmiddellijk de verantwoordelijkheid ervoor nemen want men heeft heel de tijd niets gedaan. Soms beseft men het wel maar geeft men het gewoon niet toe om verdere problemen te vermijden.
 • HR zal nog minder toegeven dat ze een fout hebben gemaakt door zo iemand aan te werven met soms een hele reeks testen, examens die eraan vooraf gingen.
 • HR doet evengoed wat er van bovenaf wordt bevolen.
 • HR zit dikwijls onder een zodanige administratieve druk dat er geen tijd of energie meer overschiet om zulke zaken ter harte te nemen.
 • De verhalen zijn zo complex dat iemand de zaak echt moet bestuderen. Hiervoor is er dikwijls geen tijd. Zorg er dus voor dat het dossier of de informatie die je presenteert kort en krachtig is.

Doekjes voor het bloeden

Men laat uitschijnen dat men de pester zal straffen of vermanen maar in realiteit doet men niets of komt de boodschap in een zeer milde vorm door zodat er niets verandert. Als je merkt dat er niets verandert, dring dan aan, maak opnieuw en dossier van nieuwe feiten, ga een stapje hoger … Wees assertief.

Het keerpunt

Wanneer je na een aanzienlijke tijd beseft wat er echt met je is gebeurd of als je na een lange tijd van stilzwijgen plots beslist om alles op tafel te gooien, dan bestaat het risico dat je te emotioneel zal handelen. Je kan niets meer zeggen zonder in tranen uit te barsten of je kan je kalmte niet meer bewaren. Besef dat je een boodschap brengt die voor veel mensen uit de lucht komt vallen. Jouw verhaal zijn woorden maar je gedrag is je gedrag en onmiddellijk tastbaar. Als je te emotioneel bent of te woedend om rationeel na te denken, bedaar dan eerst tot je terug op je positieven bent alvorens iets te ondernemen. Dramatiek wekt ongeloof op.

De procedure is niet per definitie in jouw voordeel

Een klacht neerleggen zal per definitie een vijandige sfeer scheppen. De procedure is alles behalve je vriend. Verwacht niet dat de (in)formele procedure tegen pesten op het werk je van alle ellende zal verlossen. Zo wordt het wel voorgesteld op papier maar in realiteit draait het vaak anders uit. Naïviteit is je grootste vijand.

De valstrik

Door het aanhoudend pestgedrag tegenover je gaan na een zekere tijd bepaalde symptomen ontstaan van stress, reactieve depressie, verminderde prestaties, … zoals beschreven in de gevolgen voor het doelwit. Valse beschuldigingen van fouten, slechte prestaties is typisch voor pestgedrag en na verloop van tijd riskeert dit dan de waarheid te worden. Je bent als het ware in een valstrik gelopen. Waarvan men je onterecht beschuldigde wordt waarheid. Tracht het niet zover te laten komen. Deze elementen zullen te pas en te onpas tegen je worden gebruikt door de pester of anderen om je verhaal in twijfel te trekken.

Indien het wel het geval zou zijn, hou dan voet bij stuk! Benadruk dat dit een rechtstreeks gevolg is van het gedrag van de pester over een periode van X maanden.