Misvattingen

Er bestaan vele vooroordelen en misvattingen omtrent het onderwerp van “Pesterijen op de werkvloer”. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste misvattingen.

Hetgeen sommige mensen ervaren als pesterijen is in feite gewoon zeer streng maar dynamisch management

Het doel van pesten is het verbergen van ontoereikendheden. Goede managers sturen aan, slechte managers pesten. Vele werknemers willen de kosten niet onder ogen zien van slechte moraal, slechte productiviteit, slechte klantendienst, hoge afwezigheidgraad door ziekte, hoge overheadkosten en juridische acties die het gevolg zijn van het zogenaamde “streng maar dynamisch management”.

Er wordt niet gepest, het is gewoon assertiviteit

Mensen die pesten zijn niet in staat het onderscheid te zien tussen assertiviteit en agressiviteit en zullen steeds wanneer ze op het matje worden geroepen claimen dat ze assertief zijn. Assertiviteit, wat integriteit impliceert, erkent en respecteert de waarden en persoonlijke grenzen van anderen. Elk verzoek is vriendelijk en onvoorwaardelijk en er is dus geen enkele negatieve impact indien de andere partij nee zou zeggen. Pesters, die geen integriteit hebben, zijn agressief, dwingend en overtreden geregeld de persoonlijke grenzen van anderen. Agressie respecteert de ander hun rechten niet en verzoeken van de pester worden opgevolgd met negatieve gevolgen indien de verzoeken niet worden ingewilligd.

Slachtoffers

De term “Doelwit” is te verkiezen aangezien dit duidelijk maakt dat het om de keuze gaat van pester, en de pester alleen, om te pesten. De term “slachtoffer” laat de onoprechte mensen onder ons toe om andere mensen te stimuleren de misvattingen en vooroordelen van het slachtofferschap te geloven, namelijk dat slachtoffers een bepaald aandeel hebben in het misbruik.

Slachtoffers hebben een aandeel in het misbruik

Wanneer ze verantwoording moeten afleggen voor hun gedragingen zullen pesters steeds de schuld schuiven op het doelwit. Deze strategie van “Schuif de schuld op het doelwit” is in dezelfde gedachtegang die zegt dat een verkrachte vrouw de verkrachting zou uitgelokt hebben door uitdagende gedragingen of verleidelijke kledij te dragen. Gewelddadige mensen lijken bezeten door een leger aan supporters, goedkeurders, verdedigers en ontkenners en ze appreciëren elke vorm van steun die hun misdaad kan vergoelijken.

Slachtoffers moeten toch iets doen dat het pesten veroorzaakt

Kinderen die verkracht worden door pedofielen hebben het misbruik niet uitgelokt, vrouwen die verkracht zijn hebben dat niet gevraagd, zwarte mensen hebben de treiterijen en discriminatie omwille van hun huidkleur niet gevraagd, homosexuelen hebben de discriminatie en treiterijen omwille van hun seksuele geaardheid niet verwelkomt net zoals doelwitten van pesterijen op de werkvloer het misbruik niet hebben gevraagd gewoon omdat ze daar toevallig aanwezig waren. De zes meest voorkomende redenen waarom mensen gepest worden zijn:

  • beschikbaarheid (op de slechte plaats op het verkeerde moment)
  • competentie (afgunst)
  • populariteit (jaloezie)
  • kwetsbaarheid (inkomen en de noodzaak om de hypotheek af te betalen)
  • emotionele maturiteit en waarden
  • integriteit

De doelwitten vertegenwoordigen m.a.w. alles wat de pesters niet zijn en nooit zullen zijn.

Slachtoffers zijn zwak en ontoereikend

Het is altijd de pester die zwak en ontoereikend is. Pesters nemen toevlucht tot het afschilderen van de doelwitten als “zwak” en “onstabiel” om zelf ter vergelijking “normaal” te lijken. Normale mensen hebben geen behoefte aan pesten aangezien ze zelfzeker genoeg zijn om zichzelf grotendeels te accepteren zoals ze zijn. Het zijn zwakke mensen die het nodig vinden te pesten om hun eigen tekortkomingen te verbergen. Daarom geven de mensen die toevlucht zoeken tot pesterijen eigenlijk toe dat ze zwak en ontoereikend zijn.

Slachtoffers zijn zwakke mensen

Doelwitten van pesterijen hebben geen interesse in macht of het gebruiken van macht. Ze gaan werken om te werken en zijn volledig niet geïnteresseerd in politieke spelletjes of conflicten. Doelwitten hebben doorgaans zeer hoge morele waarden, een goed ontwikkelde integriteit, een zekere kwetsbaarheid en een sterke zin voor Fair Play en redelijkheid. Ze zijn weinig geneigd tot geweld in het algemeen en zijn aarzelend om bezwaren/klachten in te dienen of juridische stappen te ondernemen en zijn zeer vergevingsgezind met een zeer volwassen benadering om conflicten op te lossen met dialoog. Het zijn zwakke mensen die deze kenmerken van een sterk karakter verwarren met zwakheid. Doelwitten zullen doorgaans het dagelijkse misbruik ondergaan gedurende maanden, zelfs jaren vooraleer ze stappen zullen ondernemen maar een pester zal vanaf de eerste keer dat ze een voorproefje krijgen van hun eigen vergif bescherming vragen bij hun hiërarchie, dat is pas zwakheid!

Slachtoffers zijn eenzaten

Doelwitten zijn onafhankelijk, vertrouwen op zichzelf, motiveren zichzelf, hebben totaal geen behoefte om zich te vergaren in kliekjes of benden, hebben geen behoefte om indruk te maken en zeker geen zin in politieke spelletjes. Vele doelwitten worden trouwens zelfs helemaal niet aanzien als eenzaten.

Slachtoffers zijn geen teamplayers

Doelwitten van pesterijen zijn geen klonen van hun organisatie. Ze zijn onafhankelijk, innovatief, hebben verbeeldingskracht en hebben vele ideeën. Pesters hanteren een “verdeel en heers” regime en doen hun uiterste best om te isoleren, te ontkrachten om dan te besluiten dat ze geen “teamplayer” zijn.

Slachtoffers zijn geïsoleerd

Deze observatie is correct; pesters isoleren hun doelwitten om hun te ontkrachten. Dit is een tactiek voor controle-uitoefening die gebruikt wordt door alle misdadigers.

Slachtoffers zijn gevoelig / overgevoelig

Gevoeligheid is een reeks waarden die gecultiveerd dient te worden. Het bestaat uit empathie, respect, tolerantie, waardigheid, eergevoel, eerbied en vriendelijkheid. Iedereen die niet gevoelig is, is eigenlijk ongevoelig. Doelwitten hebben dikwijls het instinct om slechte intenties waar te nemen hetgeen dikwijls wordt bestempeld als “overgevoelig” door de pester.