Resultaten rechtspraak

Een document is ter beschikking op de site van de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg met een samenvatting van de Belgische rechtspraak met betrekking tot geweld en pesterijen op het werk. De belangrijkste elementen staan hieronder samengevat.