12 Principes om te overleven

 19,95

Een e-boek die de belangrijkste principes uitlegt die ik geleerd heb om jezelf staande te houden tegen het onrecht dat je wordt aangedaan! Het maakt niet uit of je nu punctueel, verlegen, stil of juist nonchalant, luid of zelfs wat minder presteert op het werk. Iedereen verdient respect. Als je deze principes juist volgt zal je snel merken waar je precies staat en zal je meer controle krijgen over de situatie.

Categorie:

Neem een kijkje in dit e-boek (137 blz) ZONDER RISICO

 • 12 principes om het hoofd boven water te houden en terug te vechten
 • Geschreven door een lotgenoot
 • Ervaring door contacten in een 600-tal dossiers in Vlaanderen en Nederland
 • Een gratis checklist om af te printen, aan te vinken en in te vullen voor jezelf of om gesprekken met betrokkenen te verduidelijken

 

Hier zijn een aantal geheimen die je zal leren in mijn e-boek!

Enkele zaken die je zal leren zijn de volgende:

 • De reden waarom mensen pesten, ongeacht hun diploma, leeftijd, ervaring, achtergrond, geslacht, geloofsovertuiging of cultuur.
 • Het belang van de zogenaamde zelfdeterminatietheorie.
 • De rol van onzekerheid, angst, stress, schuldgevoelens en schaamte bij mensen.
 • Een spectrum van negatieve gedragingen bij daders.
 • Hoe je manipulaties kan herkennen.
 • Wat het verschil is tussen een pester en iemand met een moeilijk karakter.
 • Een wetenschappelijk onderbouwd bewijs dat pesterijen een aanslag zijn op het welzijn van een doelwit.
 • Waarom je je zo slecht voelt.
 • De verschillende fasen van Leymann tijdens pesterijen en dit bekeken in het kader van onzekerheid en angst.
 • Waarom nu net jij.
 • De relatie tussen het doelwit en de pester.
 • Welke verwachtingen je het best hebt en hoe je het best reageert wanneer je in contact komt met de pester, de baas van je pester, je collega's, de vakbond, de personeelsdienst, de vertrouwenspersoon en de preventiedienst.
 • Waarom het in de eerste plaats belangrijk is en hoe je het best "Kalm en assertief" blijft in bepaalde situaties.
 • Hoe je het best nee zegt.
 • Tips over welke ingesteldheid je moet hebben vooraleer je acties kan beginnen nemen.
 • Tips over hoe je best te werk gaat als je acties onderneemt.
 • De succesformule!
 • De verschillende etiquette in omgangsvormen en hoe ze soms verkeerd gebruikt worden door werkgevers maar ook werknemers.
 • Mijn persoonlijke kritische bedenkingen bij hoe we als maatschappij best aan preventie doen met betrekking tot pesten op het werk.
 • en zoveel meer...

Je hoeft helemaal niet te wachten op een bestelling of zelf naar de winkel te gaan. Je kan het hier in alle discretie downloaden voor slechts 19,95€ (incl. transactiekosten).

Daarenboven krijg je een checklist die je kan afprinten, invullen en aanvinken met verschillende gedragingen en andere gegevens over je situatie die je kan gebruiken om voor jezelf op een rijtje te zetten waar het nu precies over gaat. Diezelfde checklist kan je, indien je dat wenst ook meenemen naar gesprekken met personen die je wil informeren over je situatie en meteen de zaak in een meer objectief daglicht zet.

 

Je krijgt een week de tijd om te zien of de inhoud je aanstaat of niet!

Ik ben zelf door een moeilijke periode gegaan op mijn werk in 2008 en 2009 maar ik ben er persoonlijk sterker uitgekomen omdat ik geïnformeerd was. Ik heb de tranen gelaten en heb mezelf weer opgepikt met de hulp van het psychologisch inzicht dat ik kreeg. Ik wist wat er me te wachten stond en dat maakte me sterker en ik weet dat het jou ook sterker kan maken. Ik heb alles doorheen de jaren kunnen verfijnen en uitspitten maar ik kan geen positief resultaat garanderen jammer genoeg.

Daarom geef ik een proefperiode van 7 dagen zodat je de tekst kan doornemen om te kijken of je er iets méé bent. Indien niet, geen probleem. Dan betaal ik je gewoon terug zonder vragen te stellen, behalve dan om het document te verwijderen van je computer. That's it!

 

Wat gebeurt er met je gegevens als je een aankoop doet?

Confidentialiteit is van cruciaal belang in pestsituaties. Ik garandeer volledige confidentialiteit van alle gegevens die je invult ook als je contact neemt via het contactformulier. Alles wat je meedeelt blijft confidentieel. De gegevens die je doorgeeft indien je een aankoop doet kunnen ook in theorie gezien worden door mijn boekhouder maar deze is gebonden aan beroepsgeheim (in praktijk zal hij daar de tijd niet voor hebben).

De verplichting tot beroepsgeheim in België, die strafrechtelijk wordt gesanctioneerd op basis van artikel 458 van het Strafwetboek, kent wettelijke uitzonderingen maar zijn niet van toepassing voor onze situatie:

 • Wanneer de accountant of de belastingconsulent getuigenis onder eed dient af te leggen voor een rechter;
 • wanneer de wet hem verplicht gegevens mee te delen (bijv. in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld); en
 • bij de uitoefening van zijn recht van verdediging in tucht-, strafrechtelijke en burgerlijke zaken.

 

Je gegevens zijn met ander woorden veilig!