Tips bij solliciteren

Indien je ongerust bent om, bij het zoeken naar een nieuwe job, opnieuw in een toxische omgeving terecht te komen waar pestkoppen vrij spel hebben, dan kunnen de volgende 6 vragen je helpen om hier een zicht op te krijgen:

  1. Van wie zal ik bijleren en hoe?  Is deze in onderaanneming van een gespecialiseerd bedrijf die weinig afweten van de reële werkomgeving?  Zegt men dat de werknemers hier zelf voor verantwoordelijk zijn? Hiermee ontkent men dus eigenlijk elke vorm van betrokkenheid.
  2. Kunt U eens een recente of minder recente prachtprestatie beschrijven binnen het bedrijf.  Wat maakte het zo bijzonder? Deze vraag peilt naar welk gedrag sterk geapprecieerd wordt.  De heldendaden zijn een weerspiegeling van de cultuur die er heerst.  Verwijst men naar prestaties in uiterst moeilijke omstandigheden waarbij men het onmogelijke heeft moeten overkomen of eerder naar samenwerkingen, geduld, teamwork?
  3. Hoe lost men doorgaans conflicten op in deze instelling?  Deze zijn er nu eenmaal in de beste bedrijven.  Hoe gaat men er mee om? Worden agressieve werkomgevingen getollereerd of zijn er speciale procedures van kracht die ervoor zorgen dat iedereen een stem heeft.  Vermeldt men uitsluitend de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon die fungeert als bemiddelaar weet dan dat dit wettelijk verplicht is en dus niets zegt over hun echte aanpak.
  4. Tracht te polsen naar hoe er wordt samengewerkt in het bedrijf met Hoe wordt teamwork gestimuleerd? en/of  Zijn mensen dan geneigd om elkaar te helpen?en/of Krijgen de mensen dan individueel taken? en/of Is er flexibiliteit zodat mensen zich kunnen toeleggen op die dingen die ze het beste kunnen? en/ofVoelt men zich benadeeld om anderen te helpen door een evaluatiesysteem?
  5. Hoe gaat het bedrijf om met successen? Worden goede prestaties in de verf gezet? Mensen hebben namelijk veel meer baat bij het overlopen van wat goed gaat want dat motiveert hun.
  6. Wat drijft het bedrijf wanneer het er stresserend aan toe gaat? Angst of vastberadenheid?  Competitie of kameraadschap?

Tracht te polsen naar hoe er wordt samengewerkt in het bedrijf

0 Comments

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *