Case studies

Case studies

Op aanvraag kunnen concrete pestdossiers (anoniem) bekeken worden en kan een advies geformuleerd worden over hoe de zaak verder aan te pakken. De nadruk wordt hierbij steeds gelegd op het stellen van de juiste kritische vragen aan de juiste personen.
Prevention methodology

Prevention methodology

Preventie is niet eenvoudig als het aankomt op het voorkomen van ongewenst gedrag. Volgende thema’s kunnen binnen het kader van een adequate preventiemethodologie aan bod komen:  Training sessies om de juiste methodologie toe te passen bij het...
Strategy-sessie

Strategy-sessie

Tijdens een eerste korte vrijblijvende vergadering kan een strategie afgesproken worden om de problematiek van Pesten op het werk binnen uw organisatie verder aan te pakken. Op basis van deze sessie kan een meer gedetailleerd voorstel geformuleerd worden die aan uw...
Voorlichting

Voorlichting

Het grootste probleem betreffende het fenomeen “Pesten op het werk” is ontegensprekelijk een gebrek aan deskundigheid. Door middel van een efficiënte lezing voor uw personeel, management team, comité-bijéénkomst, vakbondsvergadering,… worden de meest...