Pesttechnieken

Vreemd genoeg is het mogelijk dat je gedurende een lange tijd reeds werd gepest zonder dat je het als dusdanig herkende. Uw drang om het allemaal te verduren of uw sterke werkethiek of zelfs persoonlijke schaamte kan ervoor zorgen dat je niet zal herkennen wat er...

Vormen van pesten

Deze pagina geeft de verschillende vormen van pesterijen weer zoals die door Tim Field werden geïdentificeerd. Pesten ten gevolge van druk of onbedoeld pesten: Dit ontstaat wanneer de stress van het moment het gedrag doet verloederen.  De persoon in...

4 fasen van Leymann

Dr. Leymann onderscheidt vier fasen in het pestproces: 1) Een kritisch incident / conflict De problemen kunnen vaak herleid worden naar een welbepaald incident.  Voor het incident beschrijft men zijn werkervaring als normaal of zelfs positief.  Na het...