Sociaal Strafwetboek

Pesterijen kunnen in de toekomst bestraft worden met gevangenisstraffen. Inderdaad, met de inwerkingtreding van het Sociaal Strafwetboek («SSW»), op 1 juli 2011, is pesten op het werk een strafrechtelijk misdrijf geworden. Het “pestmisdrijf” wordt...

Resultaten rechtspraak

Een document is ter beschikking op de site van de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg met een samenvatting van de Belgische rechtspraak met betrekking tot geweld en pesterijen op het werk. De belangrijkste elementen staan hieronder...

Wetgeving rond pesten op het werk

Volgens de Belgische wetgeving worden volgende definities gegeven voor ongewenst gedrag op de werkvloer. Geweld op het werk: elke feitelijkheid waarbij een werknemer of een andere persoon waarop deze wetgeving van toepassing is, psychisch of fysiek wordt bedreigd of...

Rol van de werkgever

Er zijn volgens Dr. Namie in wezen eigenlijk twee verklaringen waarom mensen gaan pesten. Verklaring 1: Want ze KUNNEN! Ze worden niet tegengehouden! Verklaring 2: Een model van drie factoren die gestimuleerd wordt door de werkomgeving. Dit model omvat de...