Gevaren als doelwit van pesten op de werkvloer

Je collega’s steunen je (niet) meer. Dit kan een psychologisch zeer ingrijpend effect hebben aangezien nu net diegenen waarvan je verwachtte dat zij je zouden bijstaan je plots in de steek laten. Tracht te begrijpen wat hier de redenen voor kunnen zijn. Neem het...

Misvattingen

Er bestaan vele vooroordelen en misvattingen omtrent het onderwerp van “Pesterijen op de werkvloer”. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste misvattingen. Hetgeen sommige mensen ervaren als pesterijen is in feite gewoon zeer streng maar dynamisch management Het...

Gevolgen voor doelwit

Stress. Iedereen denkt eraan maar wat veroorzaakt stress? “Stress Management” opleidingen leggen zelden de nadruk op de oorzaken van de stress. De enige echte manier om stress aan te pakken is de oorzaken van stress te identificeren en juist die oorzaken te...

Profiel van doelwit

Pesters kiezen hun slachtoffers via volgende criteria: Ze zijn opportunistisch en roofzuchtig. Je was op de verkeerde plaats op het verkeerde moment. Dit is mogelijk de belangrijkste reden. Onderzoek zal meestal een reeks voorgaande doelwitten uitwijzen en er zal...